Disclaimer

Sakura Reizen is een handelsnaam van Singha Reizen B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30217880.

Inhoud

De door Sakura Reizen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sakura Reizen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Sakura Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Sakura Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sakura Reizen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Sakura Reizen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Sakura Reizen omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. ER MAG GEEN INHOUD VAN DE WEBSITE VAN SAKURA REIZEN WORDEN OVERGENOMEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN SAKURA REIZEN. Nederlands recht is van toepassing.