Onze garanties voor je Sakura Reizen rondreis

Wij zijn aangesloten bij SGR garantiefonds
Wij zijn aangesloten bij SGR garantiefonds
Sakura Reizen is lid van de VvKR
Sakura Reizen is lid van de VvKR

Sakura Reizen vindt dat je als consument recht hebt op een onbezorgde vakantie. Een vakantie (via internet) reserveren doe je daarom het liefst bij een organisatie waarvan je zeker weet dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Er moet een garantie zijn mocht door welke oorzaak dan ook de reisorganisatie niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen... en die is er bij Sakura Reizen!

Sakura Reizen is om die reden aangesloten bij de VvKR en de SGR. Voor jou een garantie dat je zonder zorgen met ons op vakantie kunt.

VvKR

Japan, Taiwan en Zuid-Korea rondreis specialist Sakura Reizen is aangesloten bij de vereniging van gespecialiseerde kleinschalige reisorganisaties. Dit is ook precies wat wij zijn: Een in Japan, Taiwan en Zuid-Korea gespecialiseerde reisorganisatie. Organisaties die aangesloten zijn bij de VvKR kenmerken zich door een hoge mate van persoonlijke service en kennis van de landen die ze hun gasten aanbieden. Zie het gerust als een kwaliteitskeurmerk!

SGR

Sakura Reizen is een merknaam van Singha reizen BV (KvK nr. 30217880) en is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Sakura Reizen en SGR

Sakura Reizen is een merknaam van Singha reizen BV en ingeschreven bij de SGR onder nummer 3778. Je vindt onze inschrijving terug in de lijst van aangesloten organisaties.

Calamiteitenfonds

Sakura Reizen is ook aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.